Simple:Press Translation Projects

New to Simple:Press translations?? Have a look at our Translation Overview and this site's Help Page .

Translation of Front End: Vietnamese

Filter ↓ Sort ↓ All (396) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (442) Fuzzy (0) Warnings (0)
1 2 3 4 30
Prio Original string Translation
Inspect xem xét Details

Inspect

xem xét
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2012-04-01 17:42:56
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
nguyenhoang
References:
Priority:
normal
More links:
Inspect xem xét Details

Inspect

xem xét
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2012-11-29 02:51:24
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
lethangloi
References:
Priority:
normal
More links:
What is the sum of: %s %s + %s %s Tổng của phép cộng: %s %s + %s %s Details

What is the sum of: %s %s + %s %s

Tổng của phép cộng: %s %s + %s %s
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2012-11-29 02:51:30
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
lethangloi
References:
Priority:
normal
More links:
Google Plus Google Plus Details

Google Plus

Google Plus
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2012-03-31 17:18:49
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
nguyenhoang
References:
Priority:
normal
More links:
Google Plus Google Plus Details

Google Plus

Google Plus
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2012-11-29 02:51:37
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
lethangloi
References:
Priority:
normal
More links:
Math Required! Toán bắt buộc! Details

Math Required!

Toán bắt buộc!
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2012-11-29 02:52:02
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
lethangloi
References:
Priority:
normal
More links:
On this panel, you may reference some personal photos or images that can be displayed in your profile. Trên bảng điều khiển này, bạn có thể tham khảo một số hình ảnh cá nhân hoặc các hình ảnh có thể được hiển thị trong thông tin cá nhân của bạn. Details

On this panel, you may reference some personal photos or images that can be displayed in your profile.

Trên bảng điều khiển này, bạn có thể tham khảo một số hình ảnh cá nhân hoặc các hình ảnh có thể được hiển thị trong thông tin cá nhân của bạn.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2012-04-01 17:45:19
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
nguyenhoang
References:
Priority:
normal
More links:
This user name already belongs to a forum member Tên đăng nhaaph này đã được thành viên khác sử dụng Details

This user name already belongs to a forum member

Tên đăng nhaaph này đã được thành viên khác sử dụng
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2012-03-31 17:13:00
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
nguyenhoang
References:
Priority:
normal
More links:
Forum Diễn đàn Details

Forum

Diễn đàn
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2012-03-24 09:42:42
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
dailywp
References:
Priority:
normal
More links:
Your Timezone Múi giờ hiện tại Details

Your Timezone

Múi giờ hiện tại
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2012-03-24 09:46:24
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
dailywp
References:
Priority:
normal
More links:
List Topics Danh sách chủ đề Details

List Topics

Danh sách chủ đề
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2012-03-31 17:13:58
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
nguyenhoang
References:
Priority:
normal
More links:
List Topics You Started Danh sách các chủ đề bạn đã khởi tạo Details

List Topics You Started

Danh sách các chủ đề bạn đã khởi tạo
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2012-03-31 17:14:20
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
nguyenhoang
References:
Priority:
normal
More links:
Edit User Profile Chỉnh sửa thông tin cá nhân Details

Edit User Profile

Chỉnh sửa thông tin cá nhân
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2012-03-31 17:14:45
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
nguyenhoang
References:
Priority:
normal
More links:
No Memberships Không có thành viên nào Details

No Memberships

Không có thành viên nào
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2012-03-31 17:15:07
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
nguyenhoang
References:
Priority:
normal
More links:
Admins Người điều hành Details

Admins

Người điều hành
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added (GMT):
2012-03-31 17:15:29
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
nguyenhoang
References:
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 4 30

Export as